ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME)

กรุงเทพฯ–28 ต.ค.–ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานให้เช่าภายในโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 31 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่า 5,475 ล้านบาท

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

TPRIME เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุนระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2559 จำนวน 547.50 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 5

,475 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

TPRIME ลงทุนในกรรมสิทธิโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ระยะเวลา 19 ปี สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2578 ทั้ง 2 โครงการมีพื้นที่ให้เช่าทั้งส่วนของสำนักงานและพื้นที่ร้านค้ารวมทั้งสิ้น 67

Köp Levitra with Dapoxetine Receptfritt

,653 ตารางเมตร โดยมีผู้เช่าทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ ในอัตราการเช่ามากกว่า 97%

นายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด เปิดเผยว่า TPRIME มีจุดเด่นคือการผสมผสานระหว่างกองทรัสต์ที่ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (Freehold) และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) อยู่ในกองเดียวกัน ซึ่งโครงการที่ TPRIME เข้าไปลงทุนทั้ง 2 โครงการ ถือว่าเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจที่แวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน เชื่อมต่อแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงทำให้มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูง และเชื่อว่าด้วยศักยภาพของอาคารและทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง ผนวกกับความเป็นมืออาชีพในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของการลงทุน และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

TPRIME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ TPRIME 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 21.00% บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 9.13% และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์รายละ 7.31%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของทรัสต์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.tprimereit.com และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

ADVERTISEMENT
Show Comments

Leave a Reply